Privacybeleid

Privacy Beleid van Smaak Enzo Heerhugowaard

Dit Privacy Beleid document is van toepassing op alle persoons- en bedrijfsgegevens die Smaak Enzo direct of indirect ontvangt, verwerkt of anderszins, van klanten, leveranciers en / of andere relaties.

Indien u werkzaamheden, opdrachten of enig anderszins  door Smaak Enzo laat uitvoeren, verwerken of produceren en om de een andere reden persoons- of bedrijfsgegevens aan Smaak Enzo verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw de gegevens in lijn met dit Privacy Beleid te verwerken en te bewaren.

De (klant)relatie met u is gebaseerd op vertrouwen. Smaak Enzo garandeert dan ook dat zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. In deze privacyverklaring staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u van onze diensten gebruik maakt, onze website gebruikt of wanneer u deze persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen, tenzij u hiervoor uw specifieke schriftelijke toestemming aan ons geeft;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie kopje Derden);
  • zorgvuldig beveiligen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en producten die Smaak Enzo levert en het gebruik van de website van Smaak Enzo.

Smaak Enzo is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Wij adviseren u om het Privacy Beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Smaak Enzo VOF (Hierna: Smaak Enzo), Raadhuisstraat 4, 1701 EK HEERHUGOWAARD, tel.: 072-57 131 01, e-mail: info@smaakenzo.nl, Kamer van Koophandel is 64948935, B.T.W.-nummer is NL 855916424 B01

Diensten 

Wanneer u een dienst of product van Smaak Enzo afneemt vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze overeenkomst tot het leveren van producten met u te kunnen uitvoeren. Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren en u van het verloop van uw bestelling op de hoogte te houden. Ook kan het voorkomen dat we uw persoonsgegevens ontvangen van iemand anders, bijvoorbeeld als de producten moeten worden geleverd op een ander afleveradres. Wij verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend met het doel de overeenkomst uit te kunnen voeren. Smaak Enzo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht. De bewaartermijnen die wij hierbij hanteren zijn afhankelijk van het doel van de verwerking en de wettelijke bepalingen.  

Website

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan uw IP-adres, het tijdstip, het opgevraagde, het browsertype en dergelijke. 

Indien u via onze website het contactformulier invult, informatie aanvraagt, reageert op een actie of prijsvraag vragen wij u naar persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en mogelijk aanvullende contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om met u in contact te komen, u van informatie te voorzien, de actie uit te voeren of de respons op onze marketingacties te meten. U verstrekt deze gegevens op eigen initiatief. Verkregen gegevens worden door ons in geen geval verkocht of verhuurd aan derden. 

Webshop

Om het online bestellen van producten bij de webshop van Smaak Enzo zo aangenaam mogelijk te maken vragen wij u een account aan te maken, waarop u kunt inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hiervoor registreren wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres.  Uw account en de gegevens daarin kunt u altijd aanpassen of verwijderen. Wij bewaren uw informatie tot u besluit het account te verwijderen.

Cookies

Smaak Enzo maakt geen gebruik van cookies

Nieuwsbrief / mailing

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren met onze nieuwsbrief/mailing over onze producten en aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u aangeven geen nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt zich ook op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief/mailing.

Beveiliging

Smaak Enzo heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van de informatie die wij van u hebben ontvangen te voorkomen. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector, zijnde een SSL verbinding.  Uw persoonsgegevens worden afgeschermd voor zoekmachines en op een beveiligde server bewaard. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 

Smaak Enzo houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Uw rechten

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens Smaak Enzo van u verwerkt, kunt u altijd contact met ons opnemen. Tevens heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, aan te vullen, te verbeteren en te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht ons te verzoeken de verwerking te beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw verzoeken zullen wij zo spoedig mogelijk behandelen.

Derden

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij deze derde partij betrokken is bij het uitvoeren van uw opdracht en de toegang tot uw persoonsgegevens hiervoor noodzakelijk is. Indien derden de toegang tot uw persoonsgegevens krijgen nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor dit beoogde doel worden gebruikt.  In geen geval verkoopt Smaak Enzo uw gegevens aan derden.

Daarnaast zal Smaak Enzo uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming doorgeven aan een derde voor verdere verwerking, behalve als daaraan een wettelijke verplichting ten grondslag ligt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle van de Belastingdienst, de FIOD of een organisatie met een wettelijke opsporingsbevoegdheid.

Wijzingen

U vindt op de website altijd de meest recente informatie. Smaak Enzo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Checkt u daarom regelmatig de privacyverklaring van Smaak Enzo. Indien u nog vragen mocht hebben naar aanleiding van onze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen.