Bezorgen en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Smaak Enzo.nl ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden of te bezorgen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Smaak Enzo.nl kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Mocht de levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is of een vervangend product aangeboden worden. Vertragingen zullen u per e-mail of telefonisch worden gemeld.

Leveringen vinden plaats op het door u tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Per afleveradres zullen wij bezorgkosten in rekening brengen. Het risico van verlies of beschadiging van het product die onderdeel van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht. Smaak Enzo levert niet in het buitenland.

Lever- en administratiekosten per bezorgadres:
Orderwaarde minder dan € 30,- = € 4,95
Orderwaarde van € 30 tot < € 75,- = € 2,95
Orderwaarde vanaf € 75,- = franko
Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Ruilen en herroepingrecht

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Als desondanks een product niet aan uw wensen voldoet mag het product geruild worden voor een product van hetzelfde bedrag. Ruilen bij Smaak Enzo.nl is alleen mogelijk binnen 7 dagen na ontvangst en bij een ongeopende en onbeschadigde product en wanneer de punten van het herroepingrecht van toepassing zijn - en als je vooraf per e-mail hebt gemeld dat je het product terug wilt sturen, wat de reden is, en tegen welk product het geruild moet worden.

Het retouradres is:
Smaak Enzo.nl
Raadhuisstraat 4
1701 EK HEERHUGOWAARD

Zodra wij uw retourzending in goede staat hebben ontvangen, dan sturen wij u een bevestiging e-mail en zorgen ervoor dat het nieuwe product zo spoedig mogelijk wordt verzonden.

U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de u het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
- niet meer in de oorspronkelijke samenstelling, verpakking of vorm zijn;
- tot stand gebracht zijn overeenkomstig uw specifieke wensen;
- duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (o.a. houdbaarheidsdata, hygiëne ed.);
- snel kunnen bederven of verouderen;
Indien u van het herroepingrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Smaak Enzo.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen. Producten welke zijn afgeprijsd kunnen niet geruild of geretourneerd worden.